Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Besedy se žáčky MŠ, duben 2015

V průběhu měsíce dubna navštívily knihovnu další 4 třídy mateřské školy, tentokrát šlo o dvě třídy nejmladších dětí a dvě třídy dětí 4-5 letých. Hravou formou se v první části besedy malí budoucí čtenáři dozvěděli, k čemu slouží knihovna, jak se správně chovat ke knize a co v knihách najdeme, načež si v druhé části své návštěvy mohli sami prohlížet nejen knihy o zvířátkách, o kterých se při besedě mluvilo především, ale i pohádkové.