Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Knížka je náš kamarád – první až třetí třída ZŠ, květen 2013

V květnu uspořádala knihovna celkem 9 besed pro děti základní školy z první, druhé a třetí třídy na téma „Knížka je náš kamarád“. V rámci metodického scénáře se děti seznámily s knihovnou, získaly základní informace, jak se v knihovně orientovat a jak se správně chovat ke knize.