Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Dvě besedy s žáky ZŠ, březen 2015

V rámci celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů“ uskutečnila knihovna (mimo jiné) také několik besed pro žáky z místní základní školy, jejichž účelem bylo probudit v dětech chuť přečíst si nějakou pěknou knížku a získat tak budoucí čtenáře. Například při besedě se čtvrtou třídou došlo nejen na zábavné ukázky, ale také na vyhodnocení a ocenění prací potenciálních spisovatelů v soutěži BUDE ZE MĚ SPISOVATEL?, kdy žádné z dětí, které se do soutěže zapojilo, neodešlo s prázdnou, zatímco beseda HUSÍ KŮŽE pro třetí ročník už podle názvu slibovala hodinku v knihovně strávenou s mezi dětmi tolik oblíbenými strašidelnými příběhy.