Aktuality

20. 5. 2016 - jarní měsíc květen obohatil knižní fond o dalších 51 nových titulů, z toho je 33 beletristických knih pro dospělé čtenáře a 18 knih pro děti a mládež. Seznam všech květnových novinek najdete zde.

2. 5. 2016 - "Vysypané obrázky" je název nové soutěže, kterou knihovna připravila pro děti do 15 let. Po správném doplnění pohádkových postaviček a při troše štěstí při slosování ve středu 1.června 2016 bude pět výherců odměněno po Kindervajíčku.

26. 4. 2016 - v průběhu měsíce dubna navštívilo knihovnu všech 6 tříd mateřské školy. Děti se od těch nejmenších, teprve dvouletých, až po předškoláky v první části besedy hravou a přístupnou dozvěděly, k čemu slouží knihovna, co je to kniha a jak se k ní správně, načež si v druhé části své návštěvy mohly samy prohlížet pohádkové knihy. Foto z besed naleznete zde.

22. 4. 2016 - druhý jarní měsíc byl na knižní novinky opravdu bohatý - během měsíce dubna přibylo do fondu knihovny celkem 50 krásných nových knih: z toho je 25 titulů beletrie pro dospělé čtenáře, 21 knih je určených pro děti a mládež a 4 knihy byly zařazeny do naučné literatury pro děti a mládež. Seznam všech dubnových novinek najdete zde.

5. 4. 2016 - Čarodějná křížovka je název nové soutěže, kterou knihovna připravila pro čtenáře dětského oddělení v knihovně. Po slosování ve středu 5. května 2016 bude sedm úspěšných luštitelů odměněno sladkou cenou.

1. 4. 2016 - v Městské knihovně Slavonice proběhlo letos v pořadí již dvanácté Odpoledne s Andersenem. Tématem soutěží byli mimo jiné i letošní jubilanti Zdeněk Svěrák a Miloš Macourek, nezapomnělo se ani na Malou mořskou vílu a v obrázkové hřebenovce děti správně vyluštily jméno Karla IV., největšího letošního oslavence. Turnaje v pexesu a v „Člověče, nezlob se!“ probudily ty správné vášně a s prázdnou nakonec neodešel nikdo z 38 soutěžících ve věku od osmi do čtrnácti let. Foto z akce najdete v sekci Den s Andersenem.

30. 3. 2016 - jarní měsíc březen obohatil knižní fond o 37 nových titulů, z toho je 17 beletristických knih pro dospělé čtenáře a 20 knih je určených pro děti a mládež. Seznam všech březnových novinek najdete zde.

Starší aktuality...