Aktuality

24. 10. 2016 - pulty knihkupectví se plní pestrou nabídkou knih a ani knihovna nezůstává pozadu - podzimní měsíc říjen obohatil knižní fond o celkem 40 nových titulů, z toho je 31 beletristických knih pro dospělé čtenáře a 9 knih pro děti a mládež. Seznam všech říjnových novinek najdete zde.

7. 10. 2016 - prodlužující se podzimní večery jistě zpříjemní nějaká z nových knih, které do fondu knihovny přibyly v průběhu měsíce září. Z celkového počtu 32 novinek je 9 titulů z oblasti beletrie pro dospělé čtenáře, 21 knih pro děti a mládež a 2 naučné knihy pro děti a mládež. Seznam všech zářijových novinek najdete zde.

6. 10. 2016 - v TÝDNU KNIHOVEN navštívily knihovnu děti z první třídy základní školy v rámci předčtenářské gramotnosti. Beseda o knihách a knihovně bylo doplněna zajímavými ukázkami z knih pro začínající čtenáře a na závěr si malí školáci sami prohlíželi knížky, které je nejvíc zaujaly. Koncem května navštíví celá třída knihovnu znovu, to aby mohly být děti pasovány na čtenáře. Na pár fotografií z besedy se můžete podívat zde.

5. 10. 2016 - Lesní hrátky je název nové soutěže pro děti do patnácti let, kterou knihovna připravila čtenářům dětského oddělení v rámci akce Týden knihoven. Po splnění čtyř úkolů tematicky situovaných do podzimního lesa čeká na pět vylosovaných výherců pět sladkých cen. Slosování soutěže se uskuteční v pondělí 31. října 2016.

4. 10. 2016 - v rámci celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN (každoročně se koná vždy druhý týden v měsíci říjnu) nabízí Městská knihovna Slavonice svým čtenářům a uživatelům nejen spoustu krásných knih, ale také několik zajímavých služeb, mezi které patří využití internetu zdarma, zápis nových čtenářů na 1 rok zdarma, amnestie pokut za pozdní vrácení výpůjček, besedu s prvňáčky základní školy a novou soutěž pro čtenáře dětského oddělení.

Starší aktuality...