Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Týden knihoven 5. – 9. 10. 2009 – České Velenice

Setkání knihovníků a zřizovatelů knihoven se v rámci Týdne knihoven roku 2009 uskutečnilo v úterý 6. října 2009 v nově zrenovované Městské knihovně v Českých Velenicích. Po přivítání a úvodním slovu starosty Ing. Jaromíra Slívy proběhlo vyhlášení výsledků a ocenění vítězů velké letní čtenářské soutěže Čteme se Lvem Čtenářem, načež byl pro odměněné děti připraven tvůrčí program ve výtvarné dílně. Knihovnicím, starostům a dalším hostům byla představena knihovna v Českých Velenicích paní Martinou Kubatovou, tamní knihovnicí. Po přestávce spojené s prohlídkou knihovny přítomní hosté zhlédli film vzniknuvší v rámci místní zájmové činnosti.