Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Týden knihoven 4. – 8. 10. 2010 – Chlum u Třeboně

V rámci Týdne knihoven, který právě probíhá ve všech knihovnách po celé ČR, se konalo i letos slavnostní setkání knihovníků a zřizovatelů profesionálních knihoven Jindřichohradecka. Tentokrát se setkání uskutečnilo v úterý 5. října 2010 v Chlumu u Třeboně a přítomni byli zastupitelé obcí i knihovnice jednotlivých knihoven. Součástí programu bylo ocenění výherců dětské čtenářské soutěže Čteme se Lvem Čtenářem. Nejpilnější prázdninovou čtenářkou Městské knihovny ve Slavonicích se stala desetiletá Adéla Pafková, která během července a srpna přečetla 27 knih. Oceněné děti pak příjemně strávily dvě hodiny ve výtvarné dílně, kde si samy vyrobily šperky z drátků a korálků.