Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Den s Andersenem

Odpoledne s Hansem Christianem Andersenem je celosvětovou akcí sloužící k podpoře dětského čtenářství, pořádaného Klubem dětských knihoven SKIP a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Zároveň jde také o oslavu Mezinárodního dne dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna, tedy v den narození slavného dánského pohádkáře. Smyslem této akce je jednoznačně popularizace četby u dětí – a v rámci pohádkového odpoledne si tu mladičtí návštěvníci knihovny mohou s pohádkami zasoutěžit o krásné ceny, zahrát různé zábavné hry, či si pouze popovídat s kamarády.
Ve Slavonicích k tomuto dni plnému her dochází již od roku 2005, kdy byl slavnostně zasazen Stromeček Pohádkovník. Protože v prostorách naší malé městské knihovny nelze nocovat, zaměnili jsme Noc za Odpoledne s Andersenem, a děti si ho u nás můžou každý rok na počátku dubna báječně užít :).