Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Pravidla přístupu na internet

Výpůjční řádKnihovnický zákonPravidla přístupu na internetSměrnice osobníVýpůjční doba

 1. Internet může využívat každý návštěvník (dále jen uživatel knihovny, který ovládá základy práce na počítači s operačním systémem Windows 95/98/NT a základní principy práce s počítačovou sítí Internet. Uživatel, který není stálým klientem knihovny, poskytne pracovnici knihovny základní evidenční data o své osobě.
 2. Uživatel je povinen seznámit se s pravidly přístupu na Internet v MěK Slavonice a dodržovat je, dbát pokynů pracovnice knihovny a platit sazbu za tyto služby podle ceníku.
 3. Spuštění práce s Internetem provádí pouze pracovnice knihovny.
 4. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software počítače. Není dovoleno nahrávat na disk vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení programů, restartovat PC nebo jinak zasahovat do prostředí Windows.
 5. Na požádání mu knihovnice vytiskne požadovaný text a to buď černobíle, nebo barevně, podle přání zákazníka.
 6. Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel nahrát pouze na diskety zakoupené u pracovnice knihovny.
 7. Není dovoleno hrát počítačové hry a pracovat s programy, které patří pouze do soukromí (sex, porno).
 8. Uživatel si může objednat užívání Internetu osobně nebo telefonicky na čísle 384493407. Pracovnice knihovny neprovádí zaškolení uživatele Internetu.
 9. MěK Slavonice nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu a za rychlost spojení.
 10. Uživatel odpovídá za škody vzniklé MěK Slavonice porušením Pravidel přístupu na Internet v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.
 11. V případě nedodržování těchto Pravidel může pracovnice knihovny ukončit přístup uživatele k Internetu. Povinnost uživatele zaplatit poplatek za dobu používání tím nezaniká.

CENÍK SLUŽEB:

Tisk: 1 stránka formátu A4

text černobíle… 2,- Kč

text barevně … 5,- Kč (ceny včetně papíru)

obrázek černobíle … 10,- Kč

obrázek barevně … 15,- Kč