Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Slavnostní pasování malých čtenářů, květen 2009

Školní rok se už chýlil ke konci, všichni prvňáčci se již naučili dostatečně číst, a proto byli v knihovně slavnostně pasováni ředitelem Městského kulturního střediska speciálním vyřezávaným brkem na právoplatné čtenáře. Předtím seznámila knihovnice zábavnou formou všechny děti s nelehkým životem panošů ve středověku, kteří poté, co splnili všechny úkoly, byli svým pánem povýšeni do stavu rytířského. Děti si poté vyslechly kouzelnou formuli, dostali pamětní pergamen, průkazku čtenáře na rok zdarma, a slíbili, že vždy budou chovat ke knize patřičnou úctu.