Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Březnové besedy s dětmi z MŠ, březen 2023

V průběhu měsíce března navštívilo knihovnu všech 6 tříd Mateřské školy Slavonice.

Každá beseda byla rozdělena na dvě části: v té první se děti dozvěděly spoustu nových informací – k čemu slouží knihovna, jak se správně chovat ke knize a co všechno se dá v knihách najít, zaposlouchaly se do pohádkových příběhů, načež si v druhé části své návštěvy samy prohlížely knihy, které je během besedy zaujaly.