Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Jarní besedy s dětmi z mateřské školy, květen 2010

Během prvních dvou květnových týdnů navštívilo knihovnu všech šest tříd Mateřské školy ve Slavonicích, což zahrnuje děti od těch nejmenších 2-3letých až po předškoláky. Malí návštěvníci a jistě budoucí čtenáři si povídali nejen o knížkách a knihovně, ale především o pohádkách, které jsou jim nejbližší. Dostalo se však i na encyklopedie, básničky a hádanky. Ve druhé půli hodinové návštěvy si pak děti z každé třídy vždy samy prohlížely knihy, které je během povídání paní knihovnice nejvíc zaujaly, a učily se, jak se správně ke knize chovat a jak se v knihovně orientovat.