Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Pasování čtenářů – beseda s pasováním s 1. třídou ZŠ, červen 2019

Celkem 25 prvňáčků ze slavonické základní školy bylo v knihovně slavnostně pasováno na čtenáře. Děti nejprve musely splnit úkol, ve kterém předvedly, že už skutečně umí číst, a poté byly mečem pasovány na skutečné čtenáře. Z akce si odnesly nejen pamětní list a čokoládovou medaili, ale také půvabnou knížku Kde se nosí krky