Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Předvánoční výchovná beseda s žáky MŠ, prosinec 2008

Na přání ředitelky mateřské školy knihovna uskutečnila besedy na téma Enviromentální výchova, speciálně upravenou pro děti předškolního věku. Knihovnice si s dětmi povídala o přírodě, zvířátkách, anebo ochraně životního prostředí. Svou přednášku zpestřovala maličkým „budoucím ekologům“ ukázkami z knih, týkající se této problematiky, a zábavnou a přitažlivou formou se tak děti například dozvěděly, jak pomáhat zvěři v zimě, jak vyrobit jednoduché krmítko pro ptáčky, a co do něj sypat.