Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Týden knihoven 1. – 5. 10. 2007 – Slavonice

V Týdnu knihoven uspořádala Městská knihovna Slavonice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Slavonice a Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci Setkání zřizovatelů a profesionálních knihovníků okresu Jindřichův Hradec.
Do malého sálu městského kulturního střediska se sjelo více než 40 hostů – knihovnice všech 13 profesionálních knihoven regionu, starostové, pracovnice MěK Jindřichův Hradec, pracovnice SVK České Budějovice, a další, aby si vzájemně vyměnili poznatky i zkušenosti z knihovnické práce. Po přivítání všech přítomných starostou Lubošem Kryzanem knihovnice Lenka Lanczová představila historii i současnost hostitelské slavonické knihovny, dále promluvil ředitel MěKS, pan Čestmír Palán o činnosti městského kulturního střediska, jehož součástí je knihovna. Po přestávce spojené s prohlídkou prostor knihovny dostala slovo ředitelka MěK Jindřichův Hradec, Ing. Jiřina Kadlecová, dále pak Ludmila Švíková, pracovnice SVK Č. Budějovice, nechyběl ani zajímavý referát o činnosti knihoven v podání Jany Hladíkové, metodičky MěK J. Hradec.
Jelikož rok 2007 byl prvním rokem prázdninové soutěže Čteme se Lvem Čtenářem, ve Slavonicích se sešli výherci – z každé knihovny jeden zástupce. Neodnesli si ze Slavonic jenom diplom, knihu a jiné drobné dárky, ale především spoustu nových zážitků – doprovodný program byl pro ně velmi přitažlivý: Děti totiž navštívily slavonické podzemí a v místní keramické dílně si každé vlastnoručně namalovalo hrníček.