Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Druhé a třetí čtení – beseda s žáky ZŠ, říjen 2014

V průběhu dopoledne v 30. října 2014 se v dětském oddělení knihovny vystřídaly dvě třídy z druhého ročníku základní školy. V první části se děti seznámily s knihovnou, dozvěděly se, jak se stát čtenářem, a naučily se orientovat v dětském oddělení. Druhá, neméně zábavná část besedy s názvem „Druhé a třetí čtení“ pak byla věnovaná dobrodružným knihám doporučeným pro zdatnější i méně zdatné osmileté čtenáře.