Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Setkání se spisovatelem V. Vondruškou, duben 2011

Středověk nebyl zase tak temný, jak se může zdát. Doktor Vlastimil Vondruška, historik a spisovatel, nám přiblížil život prostého i urozeného lidu z třináctého století velice poutavou a záživnou formou. Přes královského prokurátora Oldřicha z Chlumu, hlavního hrdinu autorovy řady historických detektivek (v knihovně máme tyto knihy: Adventní kletba, Apage Satanas, Dýka s hadem, Krev na lopuchu, Olomoucký bestiář, Pečeť smrti, Prokletí brněnských řeholníků, Román o růži, Strážce boleslavského mysteria, Tajemství abatyše z Assisi, Vražda v ambitu, Záhada zlaté štoly, Zdislava a ztracená relikvie, Znamení Jidáš, Znamení rožmberské růže), se posluchači dozvěděli spoustu zajímavostí ze života našich předků. Půldruhá hodinka vyprávění utekla jako voda – škoda, že pan doktor spěchal na další besedu do Nové Bystřice a nestihlo dojít ani na dotazy čtenářů. Snad někdy příště.
(Od zmíněného autora máme v knihovně i další sérii detektivních knih Letopisy královské koruny a několik historických románů.)