Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Besedy se žáčky MŠ – předškoláčky, březen 2015

Na tradiční jarní besedy do knihovny dorazily i děti z mateřské školy, a to nejprve třída předškoláčků a záhy po ní i třída pětiletých dětí. Po nezbytném úvodu o tom, k čemu slouží knihovna, co je to kniha a jak se k ní správně chovat došla řada na pohádky klasické, večerníčkovské i ty moderní. V druhé části besedy si mohly pak děti samy prohlížet knihy a hledat v nich známé pohádkové postavičky.