Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Jarní besedy s první a druhou třídou ZŠ, červen 2012

Na začátku června se do knihovny vypravili i školáci, a to nejprve první a o týden později i druhá třída. Informace, jak se zachází s knihou i to, co je to knihovna, pro ně bylo spíš zábavným opakováním, nebyli totiž v knihovně prvně. Po lekci knihovnicko-informatické výchovy a nabídky četby pro začínající i ty trošku zdatnější čtenáře si děti s chutí zasoutěžily v pohádkovém kvízu a zbyl i čas na samostatný výběr a prohlížení knih. Je potěšitelné, že se po každé besedě přišlo několik nových čtenářů zapsat do knihovny.