Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Pasování čtenářů – beseda s pasováním s 1. třídou ZŠ, květen 2024

Celkem 22 prvňáčků ze slavonické základní školy bylo při slavnostním ceremoniálu pasováno na čtenáře.

Po povídání o tom, kdo byli rytíři, jak se stát rytířem a co bylo pasování = opásání mečem,  muselo každé dítě nejprve splnit úkol, ve kterém předvedlo, že už skutečně umí číst, a poté bylo králem Karlem I. za asistence princezny Karolíny pasováno na opravdového čtenáře.

Ze slavnostní akce si děti odnesly nejen pamětní glejt, notýsek MŮJ ČTENÁŘSKÝ ZÁPISNÍK, placku JSEM ČTENÁŘ / JSEM ČTENÁŘKA, sladkou odměnu (Kindervajíčko), ale především veselou knížku autorky Zuzany Pospíšilové s názvem Kouzelné brýle s půvabnými ilustracemi Ivety Autratové.