Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Pasování čtenářů – beseda s pasováním s 1. třídou ZŠ, červen 2022

Celkem 20 prvňáčků ze slavonické základní školy bylo při slavnostním ceremoniálu pasováno na čtenáře.

Po povídání o tom, kdo byli rytíři, jak se stát rytířem a co bylo pasování = opásání mečem,  muselo každé dítě nejprve splnit úkol, ve kterém předvedlo, že už skutečně umí číst, a poté bylo králem Stanislavem I. mečem pasováno na opravdového čtenáře.

Z akce si děti odnesly nejen pamětní list , časopis s tvořením, dobrotu a čokoládovou medaili, ale také půvabnou knížku s názvem Dubánek a tajný vzkaz.