Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Knížka je náš kamarád – beseda s dětmi z MŠ, květen 2013

V květnu uspořádala knihovna několik besed pro děti z mateřské školy na téma „Knížka je náš kamarád“. V rámci metodického scénáře se děti seznámily s knihovnou, získaly základní informace, jak se v knihovně orientovat a jak se správně chovat ke knize.