Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Besedy se čtenáři

Kulturně výchovná činnost knihovny zahrnuje besedy o knihách a lekce knihovnicko-informatické výchovy, pro žáky mateřské, speciální a základní školy. Témata těchto besed jsou velmi pestrá – knihovna se jak přizpůsobuje požadavkům škol, tak i nabízí vlastní pořady, například Pohádky klasické i moderní, Pověsti, Vánoční zvyky a obyčeje, Podivuhodný svět Julese Vernea, Z Čech až na konec světa, Osvobozené divadlo, Doporučená četba, či Dobrodružný román.