Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Slavnostní pasování malých čtenářů, květen 2016

Naši knihovnu již podruhé v tomto školním roce navštívila třída prvňáčků. Zatímco v minulé návštěvě šlo o seznámení s knihovnou v rámci předčtenářské gramotnosti, dnes už bylo všech 20 dětí pravým historickým mečem „pasováno na čtenáře“ a odměněno pamětním listem, čtenářským metrem a miniknížečkou.